Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyúčtování - kolik a proč platíme za služby

 Úklid domu

- úklid chodeb, údržba zeleně, čištění garáže a zimní údržba (Sambora, cca 10 000 Kč měsíčně dle frekvence úklidu sněhu)

- rozpočítává se paušálně na každý byt stejně

 

Odvoz odpadu

- podle velikosti kontejnerů a četnosti odvozu, nikoliv podle počtu trvale hlášených osob (48 024 Kč)

- rozpočítává se paušálně na každý byt stejně

 

Vodné a stočné

- dle skutečné spotřeby - odečet 1x ročně začátkem kalendářního roku (cena 72,8 Kč/m3 v r. 2013)

- do spotřeby každého bytu se rozpočítává i tzv. ztratné (rozdíl mezi množstvím odebrané vody a množstvím vody naměřené na jednotlivých vodoměrech), a to v podobě navýšení jednotkové ceny za m3 ve vyúčtování

 

Elektřina společných prostor

- osvětlení chodeb, vyhřívání plochých střech (cca 15 000 Kč ročně)

- rozpočítává se paušálně na každý byt stejně

 

Teplo - spotřeba

- ohřev teplé vody a topení plynovou kotelnou umístěnou v domě v majetku a správě Skanska Facilities Management (cena 627,785 Kč/GJ v r. 2013)

- cenu tepla reguluje Energetický regulační úřad

- rozpočítává se podle vyhlášky (60 % dle skutečné spotřeby a 40 % dle plochy a polohy bytu)

 

STA

- v souvislosti se společnou televizní anténou nevznikají žádné náklady

 

Odměna správci

- technická, administrativní a účetní správa domu (Austis, 11 931 Kč měsíčně)

- rozpočítává se paušálně na každý byt stejně

 

Servis

- pohotovostní servis, povinné revize a opravy závad

- rozpočítává se paušálně na každý byt stejně

 

Pojistné

- pojištění domu - živelná nebezpečí, krádež, vandalismus, odpovědnost za škodu (Allianz, 31 850 Kč ročně)

- rozpočítává se podle plochy bytu

 

Náklady na provoz SVJ

- odměny členů výboru, odvody pojistného a drobné administrativní náklady

- rozpočítává se paušálně na každý byt stejně

 

Fond oprav

- záloha na budoucí opravy a rekonstrukce domu (4 Kč / m2)

 

Garáže - daň z nemovitosti

- daň byla do r. 2011 hrazena společně, nyní ji každý vlastník hradí sám

- rozpočítává se paušálně na každé garážové stání stejně

 

Garáže - elektřina

- osvětlení garáže a sklepů a ovládání garážových vrat (cca 50 000 Kč ročně)

- rozpočítává se paušálně na každé garážové stání stejně

 

Garáže - úklid

- rozpočítává se paušálně na každé garážové stání stejně

 

Výši záloh a způsob rozpočítání nákladů (na byt, podle plochy či jinak) na jednotlivé vlastníky schvaluje shromáždění.

Proč se některé náklady nerozpočítávají podle počtu osob? Zjišťování počtu osob v bytě je velmi problematické (ověřování hlášeného počtu, časté změny, různá intenzita užívání bytu), zvláště u pronájmů, a z toho důvodu není ani spravedlivější.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář