Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyúčtování služeb - podrobnosti k programu shromáždění 24. 6. 2010

9. 6. 2010

Shromáždění společenství na své schůzi v září 2009 schválilo změnu rozúčtování některých služeb (dle počtu osob, paušálně na (ne)bytovou jednotku). Nebylo však jednoznačně určeno, zda se tato změna týká již vyúčtování r. 2009. Výbor byl i vzhledem k předcházející diskuzi na toto téma na setkáních obyvatel domu před ustavením SVJ toho názoru, že změna se má projevit co nejdříve, tedy již ve vyúčtování r. 2009 (prováděného na jaře 2010), a v tomto smyslu informoval správce domu Austis, který vyúčtování provedl.

Ve stanovené lhůtě došly dvě reklamace, které namítaly, že dle zápisu ze schůze by měl být nový způsob rozúčtování použit až pro vyúčtování r. 2010, tedy na jaře 2011. Zápis ze schůze nebyl jednoznačný.

Podle stanov společenství rozhoduje o způsobu vyúčtování tříčtvrtinovou většinou výhradně shromáždění, a proto je nutné explicitně stanovit, zda se nový způsob rozúčtování použije již pro aktuální vyúčtování r. 2009 (v takovém případě zůstanou vyúčtování zaslaná Austisem v květnu 2010 platná), anebo se na toto vyúčtování vztahuje ještě původní způsob „vše podle podlahové plochy bytu“ (pak by Austis vypracoval a rozeslal opravné vyúčtování).
Výbor se přiklání k novému způsobu rozúčtování již r. 2009. Dále k tomu poznamenává, že je nutné způsob rozúčtování zpřesnit, aby v budoucnu nedocházelo k podobným nedorozuměním.

Zejména se jedná o zpřesnění počtu osob žijících v bytech. Tento údaj bylo v některých případech časově náročné, ne-li téměř nemožné zjistit. Problém představuje i změna počtu osob žijících v bytech v průběhu roku a hlavně pak ověřitelnost tohoto údaje jako takového. Je třeba stanovit, kdo se rozumí „osobou žijící v bytě“ (např. osoba, která byt využívá alespoň 1 měsíc) a dále zajistit, aby vlastníci jednotek hlásili případné změny v počtu osob průběžně do schránky Společenství anebo to alespoň uvedli v pravidelném hlášení na konci roku.

Někteří vlastníci mají ve vyúčtování r. 2009 uveden nesprávný počet osob – například pokud se v průběhu r. 2009 někdo přistěhoval, nebo naopak odstěhoval, tedy skutečný počet osob se lišil od hlášení vhozeného do schránky SVJ. Pokud tito zašlou ve stanovené lhůtě reklamaci do rukou pí Matějíčkové z Austisu, bude jim vyúčtování upraveno v souladu se schváleným způsobem rozúčtování. Obdobně budou v souladu se způsobem rozúčtování opravena vyúčtování, kde je uveden nesprávný počet osob v důsledku případné administrativní chyby.

Pokud bude shromážděním potvrzen současný způsob rozúčtování, objem reklamací zřejmě nepřekročí částku 10 000 Kč (tj. souhrnná částka, která bude vrácena vlastníkům na základě uznaných reklamací). V takovém případě výbor navrhuje, aby se vyúčtování ostatních vlastníků nezměnilo.

Možnou budoucí alternativou počtu osob je rozúčtování předmětných služeb paušálně na bytovou jednotku, které je zcela bezesporné – navíc každý byt v našem domě je průměrně obsazen dvěma osobami a v tomto nejčastějším případě (tj. byt se 2 osobami) se rozúčtování nákladů paušálně na jednotku zhruba rovná rozúčtování podle počtu osob, přičemž je administrativně mnohem jednodušší. Paušální rozúčtování na jednotku navíc nesvádí ke spekulativnímu „zatajování“ skutečného počtu osob, které poškozuje poctivější vlastníky.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

rozučtovanie služieb za rok 2009

(Lubica Čajková, 16. 6. 2010 17:02)

Ja osobne nesúhlasím s tým aby sme si spatne odhlasovali sposob rozúčtovania za rok 2009.Myslím si ,že zápis hovorý jednoznačne a mal by to byť závazný dokument. takto by sme si mohli odhlasovávať záležitosti spatne aj za par rokov.