Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z mimořádné schůze shromáždění vlastníků 27. 11. 2013

3. 12. 2013

 

Zápis z mimořádné schůze shromáždění vlastníků
 
Místo konání: Garáž Praha 10-Dubeč, U Lipové aleje 719
Termín konání: 27. 11. 2013 v 19.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
 
Program:
1. Úvod – prezence a program schůze
2. Výměna stříšek všech balkónů v domě
3. Diskuze a různé
4. Závěr
 
1.
Schůze byla zahájena v 19.00. Dle prezenční listiny se shromáždilo 55,8 % vlastníků nebo jejich zástupců vybavených plnou mocí, takže shromáždění bylo usnášeníschopné.
 
2.        
Tomáš Sibřina představil nabídku na výměnu balkónových stříšek, kterou výbor považuje za nejvhodnější. Hlavním důvodem výměny je, že současné stříšky se velmi zanášejí nečistotami a nedají se udržovat ve vzhledném a funkčním stavu. Nově instalované stříšky z polykarbonátu se nečistotami v takové míře nezanášejí a navíc jsou úspěšně vyzkoušené nad jednotlivými vchody do domu. Cena vybrané nabídky je 148 969 Kč vč. DPH.
 
Shromážděním byla nabídka schválena – pro bylo 88,5 % přítomných, zdrželo se 11,5 % přítomných.
 
3.
V následné diskuzi Iveta Petrů navrhla, že se pokusí nezávazně v elektronické aukci zajistit více nabídek při zachování požadavků na kvalitu materiálu a že předpokládá další cenovou úsporu oproti vybrané nabídce. Tomáš Sibřina zdůraznil, že osobní zkušenost s dodavatelem je rovněž důležitým kritériem, nicméně jinak výbor proti případné nižší ceně od jiného nebo stejného dodavatele při zachování kvality nic nenamítá.
(Pozn. z 29. 11. 2013: více nabídek se v elektronické aukci zajistit nepodařilo, neboť zakázka má příliš nízkou hodnotu.)
 
Ve volné diskuzi Tomáš Sibřina přednesl návrh na změnu správcovské firmy s ohledem na to, že p. Blažíček z Austisu odchází a že stejně většinu technických záležitosti si zařizujeme sami. Výbor tedy pravděpodobně vypoví smlouvu Austisu s tím, že se pokusí vyjednat výhodnější cenu za menší rozsah činnosti správce (předpisy, vyúčtování, příp. harmonogram revizí), ať už u stávající nebo jiné firmy. Iveta Petrů nabídla součinnost zajistit nabídky v elektronické aukci, stejně tak při případné změně dodavatele elektřiny. Konečný výběr správcovské firmy je dle stanov v pravomoci shromáždění, jehož řádná schůze se bude konat na jaře 2014.
 
4.
Schůze byla ukončena ve 19.45 hodin.
 
Zapsal: Radek Holub, 27. 11. 2013
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář