Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z mimořádné schůze shromáždění vlastníků

22. 12. 2010

Zápis z mimořádné schůze shromáždění vlastníků

 
Místo konání: Garážové stání domu č. p. 719
Termín konání: 21. 12. 2010 v 18.30 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
 
Program:
1. Úvod – seznámení s programem schůze
2. Zálohy na služby r. 2011 – návrh na jejich zvýšení kvůli cash-flow na účtu SVJ
3. Internet – výběr poskytovatele wi-fi internetu v rozvodech STA
4. Diskuze a různé
5. Závěr
 
1.
Schůze byla zahájena v 18.30. Dle prezenční listiny se shromáždilo 60,6 % vlastníků nebo jejich zástupců vybavených plnou mocí.
 
2.        
Radek Holub přednesl návrh správce Austis na zvýšení záloh o 150 Kč měsíčně na bytovou jednotku a o 50 Kč měsíčně na garážové stání a dále zvýšení záloh o 10 % na teplo, vodu a TUV.
Zvýšení záloh je vhodné kvůli tomu, aby náklady hrazené v průběhu roku nepřevyšovaly předepsané zálohy – za tři čtvrtletí r. 2010 přitom byly předepsané zálohy cca o 90 tis. Kč nižší než uhrazené služby, což způsobuje problémy s cash-flow na účtu SVJ.
Problémy s cash-flow dále prohlubují neplatiči – k 6. 12. 2010 byl rozdíl mezi předpisem a došlými platbami cca 176 tis. Kč. Neplatiči obdrželi od správce upomínku a nyní budou žalováni – výbor využije právníka doporučeného Ing. Vladimírem Štádlerem.
V následné diskuzi bylo namítáno, že s neplatiči výbor nezachází dostatečně důrazně a že zvýšení záloh by nebylo nutné, pokud by všichni platili včas. Dále jsou někteří vlastníci nespokojení, že předpis záloh jim nechodí a že o snížení záloh a přeplatku se musí žádat.
K tomu výbor dodal, že náklady na služby by rostly i bez neplatičů a výši záloh podle stanov určuje shromáždění, přičemž individuálně je možné je snížit.
Jeden z diskutujících také připomněl, že zálohy je obtížné žalovat, dokud nebyly vyúčtovány.
Výbor zajistí, aby vyúčtování nebylo prováděno jednou, ale nejméně dvakrát ročně.
Následně bylo hlasováno o zvýšení záloh dle předneseného návrhu, který byl přijat – pro bylo 81,8 % vlastníků, proti 18,2 %, nikdo se nezdržel hlasování.
 
3.        
V emotivní diskuzi ohledně poskytovatele internetu v domě se opět ukázalo, že každému z vlastníků vyhovuje jiný poskytovatel, a tedy je zatím nereálné vybrat jednoho, na němž by se shodla nadpoloviční většina přítomných.
Výbor doporučuje neuzavírat smlouvy s časovou fixací, aby mohly být případně v budoucnu snadno vypovězeny a bylo možné vybrat hlavního poskytovatele internetu v domě bez toho, že by některým vlastníkům vznikla újma z ušlého předplatného.
 
4.
Schůze byla ukončena ve 20.20 hodin.
 
Zapsal: Radek Holub, 21. 12. 2010
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář