Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků 15. 6. 2016

Zápis z řádné schůze

shromáždění vlastníků

 

Místo konání: Zasedací místnost ÚMČ Praha 10-Dubeč, Starodubečská 401/36

Termín konání: 15. 6. 2016 v 18.00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

 

Program:

1. Úvod – program schůze

2. Hospodaření společenství, vyúčtování za r. 2015 a zpráva revizora

3. Správa a údržba domu – zahradní práce, Meibes, ovladače garážových vrat

4. Různé

5. Závěr

 

1.

Schůze byla zahájena v 18.00. Dle prezenční listiny se shromáždilo 45 % vlastníků nebo jejich zástupců vybavených plnou mocí, takže shromáždění nebylo usnášeníschopné.

 

2.        

Radek Holub přednesl zprávu správce o hospodaření společenství v r. 2015. Celkové náklady domu činily 1 451 tis. oproti 1 513 tis. Kč v předchozím roce. Z fondu oprav bylo vyčerpáno 45 tis. Kč.

Zůstatek ve fondu oprav činil 936 tis. Kč k 31. 12. 15.

Podle zprávy revizora je hospodaření v pořádku.

Podíl přítomných vlastníků se mezitím zvýšil na 51,8 %, takže mohlo být přistoupeno k hlasování. Účetní závěrka byla jednomyslně schválena.

 

3.

Tomáš Sibřina informoval o plánovaných pracích v domě:

 • provedeny všechny povinné revize

 • předepsaná výměna vodoměrů a revize Meibesu („tepelný výměník“ v bytech) za 112 tis. Kč + DPH byla shromážděním zamítnuta v r. 2015, je však nutné alespoň výměnit baterie v Meibesech – předpokládá se v září 2016, vlastníci budou požádáni o součinnost

 • doporučuje se také vyměnit baterie v ovladačích garážových vrat

 • garážová vrata mají nový motor – při případné poruše vrat je třeba postupovat podle návodu visícího v jejich blízkosti na stěně, jinak hrozí poškození

 • v plánu je oprava odpadajících soklů (izolace) kolem domu

 • zahradní práce – přišla nabídka p. Macka, která však vychází cca o 29 tis. dráže

 • plánuje se nahradit 3 uschlé stromy za nové stromy nebo keře

 • návrh p. Pejši – odpadkový koš do atria

 • kontejnery – paní Slabihoudová z ÚMČ přislíbila navýšit kapacitu kontejnerů na tříděný odpad, pokud přemístíme směsný odpad do ohrádky protějšího domu (v naší ohrádce by pak byl pouze tříděný odpad), za jehož úklid odpovídají Pražské služby (nedocházelo by tak jen k „částečnému“ úklidu naší ohrádky jako nyní) – vlastníci jsou pro

 • kočárkárna – bude promyšlena instalace háků na zavěšení kol

   

  4.

  Různé:

 • aktualizace kontaktů na obyvatele bytů (kvůli případným informačním SMS)

   

  5.

  Schůze byla ukončena v 19.30 hodin.

 

Zapsal: Radek Holub, 15. 6. 2016

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář