Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků 19. 9. 2019

Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků

 

Místo konání: U Králíka, Lipové náměstí 1031/1, Praha-Dubeč

Termín konání: 19. 9. 2019 v 19.00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

 

1.

Schůze byla zahájena v 19.00 hod. Dle prezenční listiny se shromáždilo 58 % vlastníků nebo jejich zástupců vybavených plnou mocí, takže shromáždění bylo usnášeníschopné.

 

2.        

Radek Holub přednesl zprávu správce o hospodaření společenství v r. 2018. Celkové náklady domu činily 1 509 tis. Kč.

Zůstatek ve fondu oprav činil ke konci roku 1 079 tis. Kč.

Podle zprávy revizora je hospodaření v pořádku.

Účetní závěrka byla jednomyslně schválena.

 

3.

Tomáš Sibřina informoval o provedených a plánovaných pracích v domě, z nichž největší investicí by měl být ochranný nátěr fasády za cca 1 mil. Kč.

V této souvislosti bude vhodné uvažovat o zvýšení příspěvku do fondu oprav – z diskuze vzešel návrh zvýšení na 10 Kč/m2 měsíčně, který byl později schválen (z přítomných 98,4 % pro, 1,6 % se zdrželo).

Nátěr fasády objektu by se měl realizovat nejpozději do 2 až 3 let – už nyní se objevují praskliny, jimiž by byla časem fasáda dále degradována (vznikají tzv. tepelné mosty ap.). Přítomní vlastníci se shodli, že nátěr by měl být proveden až po navýšení fondu oprav, tedy zřejmě v letech 2021 nebo 2022. Proběhne však oprava největších trhlin fasády objektu.

V říjnu 2019 proběhne povinná výměna bytových vodoměrů (cca 40 tis. Kč) – vlastníci budou informováni o předpokládaném čase (vždy v odpoledních až podvečerních hodinách), kdy bude potřeba zpřístupnit byt.

V plánu (cca říjen 2019) je také výmalba společných prostor nadzemních pater objektu vč. chodeb před vstupy do garáží v podzemním podlaží za cca 140 tis. Kč. V 1. patře vchodu č. 26 jsou barevné vzorky, z nichž výbor i na základě přání vlastníků vybere. Výmalba byla následně schválena (93 % pro, 7 % proti).

Počítá se také s nátěrem laviček a poštovních schránek, které už jsou místy „oloupané“ (cca 10 tis. Kč).

Nutná je oprava světlíku nad bytem č. 211 (cca 30 tis. Kč).

Rozsáhlá úprava zeleně okolo objektu vč. odstranění uschlých stromů a jejich náhrada vhodnou zelení dle návrhu za cca 150 tis. Kč byla v diskuzi vyhodnocena jako zbytečná, provést se má jen nutná údržba (prostřihy, zasazení nových stromů do hlubší jámy, strom na jižní straně nebude obnoven a před komerčními prostory nahrazen keřem) v ceně do 50 tis. Kč (100 % pro).

Přednesen byl i požadavek úklidové firmy na zvýšení ceny úklidu o cca 15 % („o inflaci“), neboť od počátku spolupráce se cena neměnila.

 

4.

Volba členů výboru:

  • Tomáš Sibřina – zvolen (ze všech vlastníků 53,9 % pro, 4,1 % se zdrželo, 42 % nepřítomno)
  • Radek Holub – zvolen (ze všech vlastníků 53,8 % pro, 4,3 % se zdrželo, 42 % nepřítomno)

 

5. Různé

  • volná diskuze (např. dodržování požární bezpečnosti, pořádek v kočárkárnách)

 

6.

Schůze byla ukončena ve 20.30 hodin.

 

Zapsal: Radek Holub, 19. 9. 2019

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

using cialis not always sucessfully

(Votfloulp, 14. 6. 2021 0:40)

<a href=https://vsaccutanev.com>accutane 30mg buy no script