Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků 20. 9. 2018

23. 9. 2018

Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků

 

Místo konání: U Králíka, Lipové náměstí 1031/1, Praha-Dubeč

Termín konání: 20. 9. 2018 v 19.00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

 

Program:

1. Úvod – program schůze

2. Hospodaření společenství, vyúčtování za r. 2017 a zpráva revizora

3. Správa a údržba domu

4. Různé

5. Závěr

 

1.

Schůze byla zahájena v 19.00 hod. Dle prezenční listiny se shromáždilo 46,6 % vlastníků nebo jejich zástupců vybavených plnou mocí, takže shromáždění nebylo usnášeníschopné.

 

2.        

Radek Holub přednesl zprávu správce o hospodaření společenství v r. 2017. Celkové náklady domu činily 1 417 tis. Kč. Z fondu oprav bylo vyčerpáno 305 tis. Kč.

Zůstatek ve fondu oprav činil ke konci roku 895 tis. Kč.

Podle zprávy revizora je hospodaření v pořádku.

O schválení účetní závěrky nebylo z důvodu neusnášeníschopnosti shromáždění hlasováno.

 

 

3.

Tomáš Sibřina informoval o plánovaných pracích v domě:

  • drobna oprava střechy nad jedním z bytů ve vchodě č. 26

  • preventivní výmalba fasády, která zabrání jejímu praskání, zatékání, poškození izloace apod. – předběžná kalkulace cca 500 tis. Kč, přesnější nabídky budou k dispozici na jaře 2019 a předloženy shromáždění

  • vymalování chodeb – navrženo vymalovat vhodnou pastelovou barvou, příp. doplnit vlastní fotografickou či obrazovou výzdobou vlastníků

  • vysazeny budou dva nové stromy

  • ke zvážení optické nebo skutečné oplocení pozemku u lipové aleje, přes který si zkracují cestu sousedé z okolí, příp. rozšíření předzahrádek

 

4.

Různé:

  • v noci se pravidelně objevuje obtěžující kouř, cítit je jen v horních patrech, zdroj neznámý – navrženo poptat u hasičů detektor na měření ovzduší

 

5.

Schůze byla ukončena ve 20.00 hodin.

 

Zapsal: Radek Holub, 20. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář