Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků 24. 5. 2017

Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků

 

Místo konání: Zasedací místnost ÚMČ Praha 10-Dubeč, Starodubečská 401/36

Termín konání: 24. 5. 2017 v 17.30 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

 

Program:

1. Úvod – program schůze

2. Hospodaření společenství, vyúčtování za r. 2016 a zpráva revizora

3. Správa a údržba domu – opravy soklů, zatékání

4. Různé

5. Závěr

 

1.

Schůze byla zahájena v 17.30 hod. Dle prezenční listiny se shromáždilo 59,6 % vlastníků nebo jejich zástupců vybavených plnou mocí, takže shromáždění bylo usnášeníschopné.

 

2.        

Radek Holub přednesl zprávu správce o hospodaření společenství v r. 2016. Celkové náklady domu činily 1 526 tis. Kč. Z fondu oprav bylo vyčerpáno 101 tis. Kč.

Zůstatek ve fondu oprav činil ke konci roku 1 018 tis. Kč.

Podle zprávy revizora je hospodaření v pořádku, vznese u správce dotaz na výpočet pojistného u odměn, které byly převedeny mezi jednotlivými roky.

Kvůli nevysvětlitelně vysoké spotřebě elektřiny v garážích bude měsíčně sledován stav elektroměru a zároveň provedena kontrola převodu elektřiny pro vyhřívání střech.

 

Účetní závěrka byla jednomyslně schválena.

 

3.

Tomáš Sibřina informoval o plánovaných pracích v domě:

  • provedeny všechny povinné revize

  • provedena výměna baterií Meibes

  • v plánu je oprava odpadajících soklů fasády (izolace) kolem domu v ceně 136 tis. Kč, která bude hrazena z fondu oprav – jednomyslně schválena

 

4.

Různé:

  • návrh na pořízení kontejneru na bioodpoad byl v diskuzi zamítnut kvůli obavám z jeho malé kapacity a nepořádku

 

5.

Schůze byla ukončena v 18.30 hodin.

 

Zapsal: Radek Holub, 24. 5. 2017

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cialis response

(Votfloulp, 27. 6. 2021 10:34)

<a href=https://vsviagrav.com>alternative viagra

cialis peak effect

(Votfloulp, 13. 6. 2021 12:20)

<a href=https://gcialisk.com>generic cialis tadalafil

cialis 20m k ytt ohje

(Votfloulp, 27. 5. 2021 1:15)

<a href=https://vslasixv.com/>lasix with no scrpit