Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků 29. 6. 11

29. 6. 2011
Zápis z řádné schůze shromáždění vlastníků
 
Místo konání: Zasedací místnost ÚMČ Praha 10-Dubeč, Starodubečská 401/36
Termín konání: 29. 6. 2011 v 18.30 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
 
Program:
1. Úvod – seznámení s programem schůze a jeho odsouhlasení
2. Hospodaření společenství a vyúčtování za r. 2010
3. Zpráva revizora
4. Reklamace a jejich řešení – informace
5. Připomínky ke správě domu – údržba zeleně, úspory atd.
6. Diskuze a různé
7. Závěr
 
1.
Schůze byla zahájena v 18.30. Dle prezenční listiny se shromáždilo 49,3 % vlastníků nebo jejich zástupců vybavených plnou mocí a shromáždění bylo v tuto chvíli neusnášeníschopné.
 
2.        
Radek Holub přednesl zprávu správce o hospodaření Společenství v r. 2010. Zálohy byly předepsány ve výši 1 490 tis. Kč, naproti tomu skutečné náklady činily 1 615 tis. Kč. V r. 2011 by díky zvýšení záloh neměl celkový nedoplatek vzniknout. Zůstatek ve fondu oprav činil 268 tis. Kč k 31. 12. 10.
K nahlédnutí je aktuální výše nedoplatků jednotlivých vlastníků – úhrn dluhů činil 189 tis. k 31. 5. 11. Výbor uzavřel mandátní smlouvu s AK Kestlová & Rotterová, která se specializuje na vymáhání pohledávek (AK si jako provizi ponechá úroky a penále z vymožené částky, jistina připadne SVJ). S nejvýznamnějším dlužníkem byl v součinnosti s AK sjednán splátkový kalendář, jelikož však nebyl řádně plněn, případ již řeší přímo AK.
Několik vlastníků požadovalo důraznější postup proti neplatičům dlužícím cca 10 tisíc Kč a více. Pan Adamik namítal, že nelze vymáhat nezaplacené zálohy, naopak podle informací AK vymáhání záloh možné je.
Výbor zajistil odpojení cca 1/3 žárovek v prostoru garážových stání a úpravu vzduchotechniky – výsledkem má být úspora společné elektřiny v r. 2011. Existuje další teoretická možnost úspory výměnou klasických zářivek za LED (vstupní investice cca 50 tis. s návratností 5 let dle Mobigem). Pan Adamik namítl, že v případě LED osvětlení by existovalo vysoké riziko jejich krádeže.
V 19.00 hod. odešli manželé Holubcovi, naopak dorazil p. Vorek a p. Dvořák, čímž se účast zvýšila na 52,9 % vlastníků a shromáždění se stalo usnášeníschopným.
 
3.        
Radek Holub přednesl zprávu revizora Radima Trávníčka, která je celkově bez výhrad. Formálním nedostatkem jsou chybějící znaménka plus/minus v přehledu hospodaření, nadbytečné je vybírání záloh na STA, dále je chybně uvedeno aktuální složení výboru. Neprokazatelné je i doručování upomínek dlužníkům. Revizor dále požaduje předložení některých faktur, u nichž není zřejmý dodavatel, a požaduje uvádění dodavatele i v knize přijatých faktur.
Následně bylo hlasováno o schválení účetní závěrky. Pro bylo 100 % přítomných, proti bylo 0 %, hlasování se zdrželo 0 % přítomných. Závěrka byla shromážděním přijata.
 
4.
Tomáš Sibřina informoval o průběhu reklamací společných prostor. V rámci záruky Skanska zajistila opravu nebo poskytla následující refundace:
o          střecha – kompletní výměna střešních tašek, izolace a latí s využitím nejkvalitnějších materiálů na trhu
o          balkóny – oprava desek (po dokončení výměny střechy)
o          generální klíč – ve všech vchodech byly vyměněny původní zámky za samozamykací, dále byly zámky osazeny i vstupní dveře do garáže
o          garážová vrata – poskytnuta refundace ve výši 35 000 Kč, za něž byly částečně zakoupeny náhradní díly a silnější pružiny
Po častých problémech s garážovými vraty byla vyměněna servisní firma – zvýší se frekvence kontrolních prohlídek na dvě za rok, klesne zároveň paušální poplatek.
 
5.
Od července 2011 dojde ke změně pracovníka úklidu i údržby zeleně. Výbor shledal, že údržba zeleně v okolí domu není optimální a zajistí jednoduchý manuál pro zahradníka a dále sešit, kam bude zahradník zapisovat jednotlivé úkony (sekání trávy, odstranění plevele atd.).
Michael Dvořák informoval, že s pomocí dobrovolníků zajistí police do kočárkáren pro odložení drobného vybavení.
 
6.
Ve volné diskuzi bylo navrženo, aby se kontejnery na tříděný odpad přesunuly na jiné místo, kde by jejich využívání nerušilo obyvatele domu. Výbor prověří na Úřadě MČ, zda je to možné.
Vlastníci byli nabádáni, aby dodržovali noční klid podle domovního řádu.
Výbor dále nechá zkalkulovat kalibraci měřidel energií v jednotlivých bytech, která by měla podle předpisů proběhnout každé dva roky. Tomáš Sibřina k tomu podotkl, že jde jen o formalitu, protože neoprávněný zásah do digitálních měřidel je téměř nemožný.
Ve spolupráci s paní Kučerovou, která zpochybnila účtovanou cenu za teplo, výbor prověří, zda smluvní ceny za teplo z kotelny odpovídají běžným cenám.
Výbor také zajistí revizi elektrických rozvodů, neboť spotřeba ve společných prostorách je enormně vysoká a je podezření, zda ji nevyužívá např. kotelna.
 
7.
Schůze byla ukončena ve 20.10 hodin a vlastníci si popřáli pěkné léto.
 
Zapsal: Radek Holub, 29. 6. 2011
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář