Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze výboru 4.6.2009

4. 6. 2009

Zápis ze schůze výkonného výboru (VV) Společenství pro dům č. p. 487 , Praha 10 – Dolní Měcholupy

Datum a místo konání: 4. 6. 2009, Pizzeria Santana, Praha 10 - Dubeč

Přítomni: Členové VV: Iveta Petrů, Radek Holub, Tomáš Sibřina, Vladimír Štádler, Josef   Bláha
  Host: Radim Trávníček (revizor)

Program:  

1. Zahájení
2. Volba předsedy a místopředsedy VV
3. Diskuze
4. Ukončení 

1. 
Schůze byla zahájena v 18:00 hodin.

2. 
Poté proběhla volba předsedy a místopředsedy VV. Na fuknci předsedy VV byl navržen Radek Holub. Pro se vyslovili: Iveta Petrů, Tomáš Sibřina, Vladimír Štádler, Josef Bláha, zdržel se hlasování: Radek Holub, proti se vyslovil: nikdo. Radek Holub byl zvolen předsedou VV. Na funkci místopředsedkyně VV byla navržena Iveta Petrů. Pro se vyslovili: Radek Holub, Tomáš Sibřina, Vladimír Štádler, Josef Bláha, zdržela se hlasování: Iveta Petrů, proti se vyslovil: nikdo. Iveta Petrů byla zvolena místopředsedkyní VV.

3. 
V následující diskuzi byly řešeny tyto problémy:
- Bude zaslán dopis na Skansku (pí. Ptáčkové) s novou žádostí na odkup pozemku, přes který by v budoucnu měla vést silnice. Došlo ke změně situace.
- 10. 6. se uskuteční schůzka ve společnosti Austis, které se zúčastní Tomáš Sibřina, Vladimír Štádler a Radim Trávníček. Bude se jednat o výpovědi stávající smlouvy na správu domu a uzavření nové smlouvy, která pro nás bude výhodnější.
- Je nutné vyřešit situaci s komínem plynové kotelny, je v našem vlastnictví, jsme povinni nechat provádět revizi.
- Zajistit od Skansky klíče od všech prostor v domě, kam zatím nemáme přístup – tj. plynová kotelna, strojovna vzduchotechniky, uzávěr vody, úklidové komory. Všechny tyto prostory jsou naším majetkem.
- Připravit výběrové řízení na pojišťovnu (pojištění nemovitosti). Stávající pojistka je u společnosti Kooperativa a vyprší k 31. 12. 2009.
- Požádat Austis o výměnu uschlých stromů.
- Zajistit přesné vytyčení našeho pozemku okolo domu.
- Reklamace společných prostor posílat Tomáši Sibřinovi.
- Zajistit podklady pro zápis Společenství do rejstříku a tento zápis podat.
- Originály všech dokumentů se budou archivovat u předsedy VV a kopie u místopředsedy VV.
- Připravit výběrové řízení na internetové připojení. Zbavili bychom se všech neodborně instalovaných kabelů v domě.
- Tomáš Sibřina informoval přítomné, že bude chtít pořádat SVJ o svolení instalovat venkovní žaluzie.
- Obyvatelé by měli oznámit úpravy, které do dnešního dne na domě provedli.
- Přístup k účtu bude mít předseda a místopředsedkyně VV.
- Byl stanoven termín a místo schůze SVJ – 23. 9. 19:00 hodin, zasedací místnost Místního úřadu Praha - Dubeč. Musí to být oznámeno doporučeným dopisem. Bude podepsán vždy 2 členy VV, přičemž jeden z nich musí být předseda nebo místopředsedkyně.

4. 
Schůze byla ukončena v 19:30 hodin.

Zapsal: Josef Bláha, 5. 6. 2009

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář