Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze výboru 6. 5. 2013

12. 5. 2013

 

 
Zápis ze schůze výboru SVJ
 
Praha-Dubeč, 6. 5. 2013
 
Program:
1)    Návrh programu schůze shromáždění vlastníků
2)    Zálohy na služby
3)    Úklid a okolí domu
4)    Opravy a revize v r. 2012
5)    Energetický štítek
6)    Garáž a spotřeba elektřiny
 
Průběh jednání výboru a usnesení:
1)    Návrh programu schůze shromáždění vlastníků
-       1. Úvod – program schůze
-       2. Hospodaření společenství, vyúčtování za r. 2012 a zpráva revizora
-       3. Správa a údržba domu
o   zálohy na služby
o   úklid a okolí domu
o   opravy a revize
o   energetický štítek
o   garáž a spotřeba elektřiny
-       4. Diskuze a různé
-       5. Závěr
 
2)    Zálohy na služby
-       advokátní kancelář doporučuje, aby shromáždění svým usnesením stanovilo závazné datum splatnosti záloh (do 20. dne v měsíci) a vyúčtování, dále doporučuje, aby vlastníci podpisem potvrdili převzetí předpisů a vyúčtování – zvýší se tak vymahatelnost při případné žalobě u soudu
-       zůstatek ve fondu oprav by se mohl úročit na termínovaném vkladu – Michael Dvořák zajistí nabídky, které budou předloženy ke schválení shromáždění
 
3)    Úklid a okolí domu
-       kvalita úklidu nově najaté firmy Sambora (od podzimu 2012) se zdá dostatečná, výbor zaznamenal cca tři stížnosti, které byly projednány s úklidovou firmou a bylo přislíbeno použití výkonnějších čisticích prostředků
-       stížnosti na psí moč ve společných prostorech (schody, dveře, podlaha, zábradlí) a zbytky cigaret před vchody do domu – na schůzi bude apelováno na ohleduplnost vlastníků a nájemníků
-       odpadové hospodářství – nepořádek kolem kontejnerů zhoršuje fakt, že sem vozí odpad i lidé z bližšího okolí, neboť jsou zde umístěné nádoby na tříděný odpad, po konzultaci s odborem životního prostředí jsme získali kontakt na zodpovědnou osobu Pražských služeb (právě Pražské služby by měly zajišťovat pravidelný úklid stanoviště tříděného odpadu) – výbor bude u nich v případě nepořádku urgovat úklid
-       výbor prověří, zda je možné omezit pěstování řepky na přilehlém poli
-       v plánu v r. 2013 a 2014: nové jmenovky na schránkách, nový nátěr schránek, výzdoba chodeb (fotografie, malby dětí z domu ap.), sezónní výzdoba nástěnek
 
4)    Opravy a revize v r. 2012
-       výměna stromu, dosypání kačírku a kůry, úprava keřů
-       výměna nouzového osvětlení (na základě revizní zprávy)
-       výměna motoru garážových vrat
-       objednaná výměna přečerpávací stanice v úklidové místnosti
-       pořízení hliníkových schůdků (strojovna VZT)
-       rezervní zářivky a žárovky na chodby
 
5)    Energetický štítek
-       Tomáš Sibřina doporučuje se žádostí o vystavení tzv. energetického štítku zatím počkat na výhodnější cenovou nabídku (přislíbena od Austisu), až budou štítky povinné (od r. 2016), cena se zřejmě zvýší
 
6)    Garáž a spotřeba elektřiny
-       spotřeba elektřiny ve společných prostorách domu se oproti r. 2011 snížila – úspora činí cca 10 tisíc Kč (zřejmě díky odpojenému vyhřívání střech v letním období)
-       ze spotřeby naměřené v garáži bude ve vyúčtování r. 2012 odečteno 1 680 kWh, které se rozpočítají vlastníkům bytů (nikoliv vlastníkům garážových stání jako dosud)
-       odečtená část je kvalifikovaným odhadem spotřeby vyhřívání střech a venkovního osvětlení, které jsou od počátku napojené na „garážový“ elektroměr (chyba nemohla být napravena dříve, protože o ní nikdo nevěděl)
-       od dubna 2013 je instalován podružný elektroměr, který měří mj. spotřebu vyhřívání střech a venkovního osvětlení (ve vyúčtování r. 2013 pak bude ze spotřeby garáží odečtena přesně naměřená část)
-       na schůzi shromáždění budou vlastníci vyzváni, aby podali žádost o obnovu řízení kvůli vyměřené pokutě od finančního úřadu za nepodané daňové přiznání – jednalo se o nepřiměřený trest za to, že daň za r. 2010 byla za všechny vlastníky zaplacena pod variabilním symbolem Skanska Reality, která zanikla fúzí se Skanskou, a finanční úřad se proto rozhodl daň v září 2012 vrátit a vyměřit všem vlastníkům pokutu
 
 
Za výbor SVJ
Radek Holub
Tomáš Sibřina
Michael Dvořák
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář