Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze výboru 8.9.2009

8. 9. 2009

Zápis ze schůze výkonného výboru (VV) Společenství pro dům č. p. 487 , Praha 10 – Dolní Měcholupy

Datum a místo konání: 8. 9. 2009, Pizzeria Santana, Praha 10 - Dubeč

Přítomni: Členové VV: Iveta Petrů, Radek Holub, Tomáš Sibřina, Josef Bláha
  omluven: Vladimír Štádler
  

Program:  

1. Zahájení
2. Výběr nové správcovské firmy
3. Výběr pojištění domu
4. Diskuze
5. Odstoupení Ivety Petrů
6. Ukončení 

1. 
Schůze byla zahájena v 19:00 hodin.

2. 
Obdrželi jsme nabídky od tří správcovských firem: Austis, Pokrok a Ikon. Radek Holub zpracuje nabídky do přehledné tabulky, tak aby bylo možné je porovnat ve smyslu „náklady-výkon“.

3. 
Členové výboru dále posoudili nabídky 5 pojišťoven na pojištění domu. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka pojišťovny Allianz. Jako jediná nabízela mimo jiné pojištění odpovědnosti výboru společenství a v rámci vandalismu i pojištění sprejerství. Podrobné nabídky jsou k nahlédnutí u Radka Holuba.

4.
V následující diskuzi byla řešena tato témata:
- změnit rozpočet plateb za společné služby (úklid, elektřina) podle počtu trvale žijících osob v bytě (ne podle velikosti) – bude řešeno s vlastníky na schůzi dne 23. 9. 2009
- odeslat dopis na Skansku (pí. Ptáčkové) ohledně změny situace s odprodejem pozemku obecnímu úřadu v Dubči (pozemek, přes který má v budoucnu vést průjezdní silnice)
- připravit dopis do centrály Skansky ve Švédsku. Obsahem dopisu by měl být popis situace ohledně uvažované průjezdní silnice kolem našeho domu a nespokojenost s vyřizováním reklamací ze strany Skanska reality.
- připravit výběrové řízení na internetové připojení, sehnat odborníka na posouzení jednotlivých řešení, reálně jsou k dispozici tato řešení (Kabelnet.cz, WiFi Dubeč, Újezdnet, O2 – resp. ADSL internet od jiného operátora)
- došlo ke změně katastrálního území a č. p. našeho domu, musíme přejmenovat i společenství. výbor navrhuje název „Společenství pro dům č. p. 719, Praha 10 – Dubeč“. Bude projednáno na schůzi dne 23. 9. 2009-09

5.
Iveta Petrů oznámila svojí rezignaci na členství ve výboru a svou písemnou rezignaci předala do rukou předsedy Radka Holuba. Výbor vzal její rezignaci na vědomí.


6.
Schůze byla ukončena ve 20:00 hodin.

Zapsal: Josef Bláha, 9. 9. 2009

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář